• Lječilište Istarske Toplice
  • Lječilište Topusko
  • Lječilište Veli Lošinj
  • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka“ SBB
  • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Thalassotherapia Opatija,                                                                                                                                    
  • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije, Thalassotherapia Crikvenica,                                                                                                              
  • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Daruvarske Toplice
  • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Lipik
  • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Stubičke Toplice
  • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Varaždinske Toplice