Obveze iz članka 5c Zakona o javnoj nabavi.

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

 
 
 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

2019.

2018.

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2010 2016

Objave javne nabave

Sve objave javne nabave, plan nabave i registar ugovora mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga na FMTU

 

Postupci javne nabave u tijeku

Usluga istraživanja tržišta za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove; podprojekt LIVING

Evidencijski broj: 43/2021

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0008640

DON -  Nabava usluge istraživanja tržišta za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove; podprojekt LIVING