Studentski zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (u daljnjem tekstu SZ FMTU), jest organizacija, koju sačinjava skup predstavnika i zamjenika svake godine sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija, koji, sukladno izglasanom i donesenom Statutu, zastupaju interese i prava svojih kolega, prije svega pred Vijećem Fakulteta, a predsjednik SZ FMTU također zastupa iste interese u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci.

Plan i program djelovanja  SZ FMTU temelji se na pravovremenom informiranju studenata, zaštitu osnovnih studentskih prava, organizaciju studentskih aktivnosti, kao i promicanje aktivnosti i suradnje s drugim studentskim organizacijama na FMTU, te općenito podizanje studentskog standarda i uspješno implementiranje bolonjskog procesa.

SZ FMTU već duži niz godina uspješno surađuje sa Studentskim sportskim društvom "Turist" , kao i sa Udrugom studenata FMTU. Uspješnom organizacijom i međusobnom suradnjom  predlažu i realiziraju razne projekte, te se zalažu za što raznovrsniji studentski program aktivnosti na FMTU.

studentski zbor