Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci, kao znanstveno-istraživačka i obrazovna institucija kreator je znanja o turizmu, ugostiteljstvu i održivome razvoju. Kreativnim partnerstvima s gospodarstvom, javnim sektorom i civilnim društvom odgovara se na gospodarske i društvene izazove znanstveno utemeljenim rješenjima. Potiče se izvrsnost i sve se aktivnosti provode poštujući načela etike i društvene odgovornosti. Navedeno podrazumijeva snažnu podršku znanstveno-istraživačkome radu te institucijsku brigu za razvitak istraživačkih karijera i povećanje znanstvene produktivnosti. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji jedan su od temeljnih instrumenata za prilagođavanje zajednice potrebama koje nameće razvoj društva znanja.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivoga razvoja izvode se kao trogodišnji studiji (180 ECTS) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prema Pravilniku o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima). Doktorandi Fakulteta stječu najvišu razinu kompetencija kroz sustavno organizirana znanstvena istraživanja i kvalitetno mentorstvo. Kompetencije koje se stječu završetkom doktorskih studija jesu mogućnost nastavka znanstveno-istraživačkoga rada, mogućnosti postdoktorskoga usavršavanja te mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru. Završetkom doktorskoga studija stječu se znanja i vještine potrebne za samostalan znanstveno-istraživački rad u područjima poslovne ekonomije u turizmu i menadžmentu održivoga razvoja.

Temeljem načela Europske povelje o istraživačkim karijerama, te Kodeksa o novačenju istraživača Fakultet vodi sustavnu brigu o svim razinama istraživačke karijere. Pri pohađanju doktorskih studija pridaje se osobita pažnja mladim znanstvenicima te se posebno prati njihovo napredovanje i stvara poticajno ozračje za njihovo usavršavanje i znanstveno napredovanje. Dinamični razvoj društva i znanja u 21. stoljeću podrazumijeva da stjecanjem doktorata znanosti ne završava znanstveni rad, već se samo otvara novi ciklus stalnoga stjecanja novih znanja.

Upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja provodi se na temelju javnoga natječaja kojeg raspisuje Fakultetsko vijeće.