ERASMUS+ BILATERALNI UGOVORI

erasmus plus
 
Naziv institucije: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Croatia
Erasmus kod institucije: HR RIJEKA 01
Područje: poslovanje i administracija (eng. Business and Administration  - 041); putovanja, turizam i slobodno vrijeme (eng. Travel, tourism and leisure  - 1015)
 

LISTA PARTNERSKIH INSTITUCIJA   Erasmus+ Programme KA1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement

 

 

CEEPUS MREŽE

ceepus
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu već dugi niz godina ostvaruje uspješnu razmjenu studenata i nastavnika u okviru CEEPUS mreže. Zemlje koje sudjeluju u Ceepus programu mobilnosti jesu: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

FMTU je član dvije mreže:

 • „Amadeus" koordinator: WU- Vienna University of Economics and Business (Austrija),
 • „Education without frontiers" koordinator: University of Applied Sciences Burgenland (Austrija)
POPIS PARTNERSKIH INSTITUCIJA unutar mreža i kontakt Ceepus koordinatora

POPIS ZEMLJA ČLANICA, pojedinosti o Ceepus stipendijama po zemljama i kontakti Nacionalnih Ureda u zemljama članicama CEEPUS-a

Bilateralni ugovori

  • AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institute), Orlando, USA
  • Cangzhou Normal University, Yunhe, Cangzhou, Hebei, China
  • College of European and Regional Studies, České Budějovice, Czech Republic
  • Confucius Institute Hanban, China
  • EIPF, Institute of Economics Lld, Ljubljana, Slovenia (EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o., Ljubljana, Slovenija)
  • E-Science Space, Poland
  • Faculty for Business and Tourism, Budva, Montenegro (Fakultet za biznis i turizam (FBT), Budva, Crna Gora)
  • Federalno ministarstvo trgovine Federacije BIH – Mostar, BIH
  • Gyeongju University, Gyeongju city, Republic of Korea
  • IOLAP trgovačko društvo informatičke usluge, SAD
  • Kyiv International University, Kyiv, Ukraine
  • National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine
  • National Aviation University, Kyiv, Ukraine
  • Polissia University, Faculty of Law, Public Administration and National Security, Zhytomyr, Ukraine
  • Singidunum University, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Belgrade, Serbia
  • The Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia
  • Ukrainian Institute of Arts and Sciences, Bucha, Ukraine
  • Universiti Teknologi MARA, Selangor, Malaysia
  • University of Illinois, College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences, Department of Recreation, Sport and Tourism
  • University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, Serbia
  • University of Ljubljana, Faculty of Economics, Ljubljanja, Slovenia
  • University of Mostar, Faculty of Science and Education, BIH (Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, BIH)
  • University of Mostar, Institute for Tourism and Environment, BIH (Sveučilište u Mostaru, Institut za turizam i okoliš, Mostar, BIH)
  • University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorož, Slovenia
  • University of Sarajevo, Faculty of Economics and Business, BIH (Sveučilište u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Sarajevo, BIH)
  • University of Tehran, Tehran, Iran
  • University of Trieste, Faculty Of Economics, Trieste, Italy
  • University of Udine, DICA (Department of Civil Engineering and Architecture, Udine, Italy (Il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, Udine, Italia)
  • Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria
  • Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine