Od 2012./2013. akademske godine ne upisuju se više studenti na studijski program stručnog studija.

Stručni studij "Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu"

  • Trajanje studija: šest semestara (tri godine studija).
  • ECTS bodova: 180
  • Stručni studij ima 6 smjerova, i to:
- Menadžment
- Financijsko poslovanje
- Turističko poslovanje
- Hotelsko poslovanje
- Gastronomija i restoraterstvo
- Poslovno komuniciranje.
  • Stručni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao:
- redoviti studij ili
- izvanredni studij.
  • Stručni studij u Studijskom centar Zabok izvodi se kao:

- izvanredni studij.

Po završetku jednog od smjera stručnog studija polaznik stječe stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije - kratica: bacc. oec. (180 ECTS).

 Prijava ispita