Znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije te srodnim drugim znanstvenim područjima i poljima. Statutom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu definirane su sljedeće znanstveno-istraživačke aktivnosti:

  • istraživanje aktualnih teorijskih i praktičnih gospodarskih problema, izrada znanstveno-istraživačkih i stručnih studija, projekta, ekspertiza, elaborata, analiza, vještačenja, savjetovanja, pružanje istraživačko-razvojnih usluga, pružanje konzultantskih usluga za potrebe gospodarstva, recenzije i revizije projekta;
  • realizacija istraživačkih projekata s inozemnim ustanovama u okviru međunarodne suradnje, individualni istraživački rad nastavnika koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u zbornicima fakulteta, knjigama, časopisima i ostalim izdanjima;
  • organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa, konferencija i drugih znanstveno-stručnih skupova.

Provođenjem znanstvenih istraživanja realiziraju se ciljevi Strategije FMTU-a, a slijedom i ciljevi Strategije UNIRI 2021. – 2025. kojima se potiče kreativnost, inovativnost i mobilnost kao temeljne poluge pomicanja granica ljudskog znanja.

Budući da sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima, odnosno financiranje znanstveno-istraživačkih projekata kroz Hrvatsku zakladu za znanost, ne mogu u kratkom roku u dovoljnoj mjeri potaknuti znanstvenu aktivnost sastavnice, FMTU usmjerava dio vlastitih sredstava u Sveučilišni sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima (ZIP UNIRI) kao i u financiranje linije Znanstvenih istraživačkih projekta Fakulteta (ZIP FMTU).