Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, a volontiranje doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnoga društvenog sudjelovanja. Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21.) prepoznaje i definira volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje osobnoga vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“.

Ono što je zajedničko svim volonterima jesu:

 • ISKRENOST u želji za pomaganjem.
 • OSJETLJIVOST za vrstu i način rada organizacije u kojoj se volontira.
 • ODGOVORNOST za zadatak koji se prihvati.
 • POŠTOVANJE privatnosti organizacije i njezinih članova.
 • STRPLJENJE u odnosu prema drugim članovima, volonterima, zaposlenicima.
 • SPOSOBNOST prihvaćanja prilike za pružanjem pomoći.
 • SURADNJA i volja u poštovanju individualnih razlika.
 • Volonter u Republici Hrvatskoj može tražiti od organizatora volontiranja pisanu potvrdu o volontiranju. Potvrda o volontiranju mora sadržavati sljedeće informacije: osobne podatke o volonterki ili volonteru, podatke o vremenu volontiranja, o edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja. Kao pisana potvrda može poslužiti i volonterska knjižica jer u sebi sadržava mogućnost bilježenja svih podataka propisanih Zakonom o volonterstvu.
 • Prema Zakonu o volonterstvu, volonterska je knjižica priznata kao jedan od alata za evidentiranje volonterskoga doprinosa pojedinaca. Svaki volonter može dobiti volontersku knjižicu od svoga organizatora volontiranja ili u regionalnom/lokalnom volonterskom centru.

Referentni dokumenti:

POPIS VOLONTERSKIH AKTIVNOSTI NA FMTU (VOLONTERSKI ANGAŽMAN)

 • Volontiranje na stručnim i znanstvenim skupovima.
 • Volontiranje u aktivnostima FMTU-a.
 • Volontiranje u humanitarnim aktivnostima u organizaciji FMTU-a.
 • Volontiranje na događajima, manifestacijama i promocijama  u organizaciji FMTU-a.
 • Volontiranje  na provođenju istraživanja.