U okviru izdavačke djelatnosti Fakulteta, osobito mjesto zauzima časopis Tourism and Hospitality Management.

Dugogodišnji predani rad na podizanju kvalitete ove publikacije rezultirao je indeksiranošću ove publikacije u sljedećim bazama: Cabell's Directories, Cabi PublishingLeisure, Recreation and Tourism Abstracts, CIRET, EBSCO Publishing: Hospitality & Tourism CompleteEconLit: Journal of Economic Literature, Hrčak, PROQUEST: ABI/INFORM, Scopus, SSRN - Social Science Research Network, ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften.

U redovitu izdavačku djelatnost ubraja se i izdavanje zbornika radova dvaju znanstvenih konferencija:

Na indeksiranju ovih publikacija također se sustavno radi.

Svojom izdavačkom politikom Fakultet sustavno podupire izdavanje udžbenika, stručne i znanstvene literature svojih zaposlenika.