Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) sa sjedištem u Opatiji svoje je djelovanje započeo 1960. godine. Kao  sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Fakultet je danas jedina visokoobrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja izvodi programe u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini kao i niz programa cjeloživotnog učenja.

 

VIZIJA

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu lider je visokoga obrazovanja, znanstvenog i stručnog istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja u Hrvatskoj i široj regiji.

 

KLJUČNE VRIJEDNOSTI
Posvećenost studentima
Partnerstvo s gospodarstvom
Izvrsnost
Akademska sloboda

Etičnost i društvena odgovornost

 

MISIJA
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci kao znanstveno- istraživačka i obrazovna institucija kreator je znanja o turizmu, ugostiteljstvu i održivom razvoju.
Studentima se osigurava kvalitetno obrazovanje za preuzimanje liderskih pozicija u uvjetima snažne globalne konkurencije. Zaposlenici pri tome imaju ključnu ulogu. U poticajnom radnom okruženju inicira se inovativnost, znanstveno-istraživačka i edukativna izvrsnost, lojalnost i predanost.

Kreativnim partnerstvima s gospodarstvom, javnim sektorom i civilnim društvom odgovara se na gospodarske i društvene izazove znanstveno utemeljenim rješenjima. Potiče se izvrsnost i sve se aktivnosti provode poštujući načela etike i društvene odgovornosti.

 

Strateško je usmjerenje Fakulteta da u narednom petogodišnjem razdoblju učvrsti svoj položaj respektabilne visokoobrazovne institucije za turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj u Republici Hrvatskoj te da osigura diseminaciju znanja i u području šire regije. Pri tome će poseban naglasak biti stavljen na unapređivanje kvalitete nastavnoga procesa i znanstveno-istraživačkoga rada. Internacionalna strateška partnerstva pritom treba tražiti među najboljim visokoškolskim i istraživačkim institucijama u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja u Europi i svijetu. Također, posebna pažnja posvetit će se razvoju pojedinaca i institucije u cjelini, javnom djelovanju zaposlenika i ulozi Fakulteta u unapređenju kvalitete života zajednice u kojoj djeluje.

Kvantitativni i kvalitativni strateški ciljevi i zadaci proizlaze iz vizije i misije Fakulteta, definirani su i strukturirani sukladno Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2021. − 2025. u okviru sljedeća četiri strateška područja:

I. UČENJE I POUČAVANJE:  OTVORENO OBRAZOVANJE

 • Održati kvalitetu uvjeta poučavanja
 • Povećati organiziranost i učinkovitost poučavanja
 • Razvijati personalizirani pristup učenju
 • Razvijati generičke i praktične kompetencije studenata
 • Održati zadovoljstvo studenata studijem
 • Povećati broj kolegija koji razvijaju digitalne vještine
 • Unapređenje nastavničkih kompetencija

II. ISTRAŽIVANJE: INOVACIJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA I ZAJEDNICE

 • Povećati znanstvenu produkciju
 • Povećati znanstveni utjecaj
 • Privlačiti financiranje istraživanja
 • Osnažiti doktorsku edukaciju
 • Privlačiti poslijedoktorande

III. REGIONALNA UKLJUČENOST: TRANSFER ZNANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • Proširiti suradnju Sveučilišta i zajednice
 • Privlačiti financiranje projekata u svrhu transfera znanja
 • Ponuditi edukativne programe za gospodarstvo i zajednicu
 • Povećati regionalni utjecaj
 • Povećati interdisciplinarno istraživanje i razvoj

IV. INTERNACIONALIZACIJA:  PROŠIRIVANJE OBZORA I STRATEŠKA PARTNERSTVA

 • Upisivati više stranih studenata
 • Ponuditi više studijskih programa na stranom jeziku
 • Povećati mobilnost akademskog osoblja
 • Proširiti suradnju s internacionalnim institucijama
 • Poticati internacionalne aktivnosti

Strategija FMTU 2021. - 2025.  

Strategija UNIRI 2021. - 2025.