ŠTO JE ERAMUS+ PROGRAM I OPĆE INFORMACIJE?

Europska komisija odgovorna je za provedbu programa Erasmus+. Ona upravlja proračunom i kontinuirano određuje prioritete, ciljeve i kriterije za program. Osim toga, ona vodi i prati opću provedbu, praćenje i ocjenjivanje programa na europskoj razini. Europska komisija također snosi opću odgovornost za nadzor i koordinaciju struktura zaduženih za provedbu programa na nacionalnoj razini.Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.
 
Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu provodi se projekt mobilnosti za studente i osoblje u ustanovama visokog Obrazovanja i to kroz: mobilnost studenata i mobilnost osoblja (nastavno i nenastavnog).
 
SVRHA MOBILNOSTI: održavanje nastave za nastavno osoblje i stručno usavršavanje za nastavno i nenastavno osoblje.
 
TRAJANJE MOBILNOSTI: 
  • Mobilnosti u svrhu održavanja nastave može trajati najmanje 2 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave), a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja).
  • Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 2 dana, a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja).
Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi. Mobilnost se može produžiti do najdužeg trajanja od 2 mjeseca ukoliko bude dovoljno raspoloživih financijskih sredstava.
 
FORMALNI UVJETI: Mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave na partnerskim visokoškolskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između hrvatskih i stranih visokoškolskih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja. Nije potreban međuinstitutcijski sporazum u slučaju stručnog usavršavanja, ali ako se usavršavanje realizira na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica Erasmus Chartera (Nositelji Erasmus povelje). Kod aktivnosti održavanje nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Također je moguće sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave. Stručno usavršavanje uključuje pohađanje strukturiranog tečaja, jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika i radionice te job shadowing tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanu njihovih stručnih aktivnosti (Konferencije više nisu moguće u okviru stručnog usavršavanja!). Kod aktivnosti stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.
 
 
Više informacija o Erasmus+ programu mobilnosti za osoblje: