Povijest Fakulteta započinje 1960. godine osnivanjem Više ekonomske škole ugostiteljskoga smjera, koja 1969. godine prerasta u Odjel za ugostiteljstvo i turizam (specijalistički četverogodišnji sveučilišni studij) Ekonomskoga fakulteta u Rijeci.

Godine 1974. Odjel za ugostiteljstvo i turizam postaje Hotelijerski fakultet Opatija. Danas fakultet djeluje pod nazivom Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Fakultet je jedina sveučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj u potpunosti usmjerena na edukaciju i znanstveni razvoj kadrova u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja, koja izvodi

programe preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija, poslijediplomskoga doktorskog studija, kao i programe cjeloživotnoga obrazovanja.

Također, Fakultet svojim studentima i nastavnici ma osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost kroz Erasmus programe te kroz Ceepus mreže: Education Without Frontiers i Amadeus.

Znanstvena, nastavna i stručna aktivnost Fakulteta prepoznata je ne samo u Republici Hrvatskoj već i u široj regiji. Fakultet je nositelj mnogobrojnih stručnih i znanstvenih projekata u zemlji i

inozemstvu te organizator znanstvenih i stručnih konferencija i okruglih stolova.

Uz suradnju s drugim visokoškolskim institucijama, Fakultet aktivno surađuje i s gospodarstvom, javnim sektorom te civilnim društvom.