Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija veliku pažnju poklanja jačanju suradnje s gospodarstvom, te javnim sektorom u cjelini (gospodarski subjekti, lokalne zajednice, ministarstva, sustav turističkih zajednica, udruge, civilni sektor), između ostalog i izradom stručnih studija, projekata, ekspertiza, elaborata, analiza, vještačenja, savjetovanja, pružanja istraživačko-razvojnih usluga, pružanja konzultantskih usluga, recenzija i revizija projekata. Spomenute aktivnosti doprinose proaktivnoj ulozi Fakulteta u društvu, te njegovoj afirmaciji kao institucije koja treba i mora biti aktivni partner u društvu.

Navedena suradnja ostvaruje višestruke koristi: osigurava transfer znanja iz znanosti u praksu, osigurava kvalitetnije uvjete za stjecanje praktičnih znanja i kompetencija studenata, te intenzivnije dohodovno-financijsko povezivanje.

Uz znanstveno-nastavno i stručno osoblje fakulteta pri izvođenju projekata angažiraju se i studenti kako bi i na taj način dodatno razvili svoje kompetencije i vještine, te imali doticaj s realnim gospodarskim sustavom.

Referentna lista stručnih projekata

Izrada i analiza anketa u sklopu projekta FRAMESPORT (Framework lnitiative Fostering the Sustainable Development of Adriatic Small Ports) programa INTERREG VA- Italija- Hrvatska - CBC Program (2021.).
Inovacijski vaučeri za MSP-ove - Littus (2021.)
Izrada modula robno knjigovodstvo kao dio poslovno-računovodstvenog sustava Littus (2021.)
Izrada standarda i ocjenjivanje kvalitete usluga grupacije Stories (2020.)
Strategija razvoja općine Pakoštane (2020)
Analiza stanja turizma Općine Pakoštane (2020.)
Marketinški plan turističkog proizvoda Arca Adriatica (2020.)
Benchmarking hotela, kampova, marina, hostela, lječilišta i specijalnih bolnica (2020.)
Strateški plani razvoja turizma Općine Promina (2019.)
Strateški plan razvoja turizma Općine Začretje (2019.)
Strateški plan razvoja turizma Grada Buzeta 2020.-2026. (2019.)
Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. (2019.)
Strategija razvoja Grada Raba do 2030. (2019.)
Ride & Bike standardi (2019.)
Benchmarking hrvatskih hotela, stories hotela,  hostela, kampova, marina, lječilišta i specijalnih bolnica,  i charter kompanija (2019.)
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom - Crikvenica (2019.)
Izrada pilot projekta podizanja kvalitete i konkuretnosti zdravstveno-turističke ponude destinacije, slijedom tržišnih trendova, najbolje prakse i odrednica nacionalnih i regionalnih strateških dokumenata (2018.)
Strategija razvoja turizma Grada Delnica 2019. – 2024. (2018.)
Analiza provedbe projekta " Kvarner Family" (2018.)
Benchmarking hrvatskih hotela, hostela i charter kompanija (2018.)
Marketinški plan turističkog proizvoda Mala barka (2018.)
Razvojna strategija, istraživanje tržišta, marketing plan te analiza troškova i koristi - Cesta zlatne niti (2018.)
Benchmarking hrvatskih hotela, kampova, marina i lječilišta (2017.)
Analiza poslovanja ugostiteljskog objekta NP Risnjak (2017.)
Situacijska analiza – empirijsko istraživanje dostignutog stupnja razvoja zdravstveno-turističke ponude Kvarnera (I faza) i Ocjena mogućnosti implementacije uspješnih modela razvijenih/konkurentskih destinacija zdravstveno – turističke ponude (II faza) (2017.)
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. g. (2016.)
Strategija razvoja turizma Koprivnice (2016.)
Strategija razvoja turizma Općine Pašman (2016.)
Destinacijski akcijski plan Opatije (2016.)
Benchmarking hotela, kampova, marina, hostela lječilišta i specijalnih bolnica te charter kompanija (2016.)
Strategija razvoja grada Opatije 2014. – 2020. (2015.)
Strategija razvoja Malinske Dubašnice 2015. – 2020. godine (2015.)
Strategija razvoja grada Opatije 2014. – 2020. (2015.)
Benchmarking hotela, kampova, marina, hostela lječilišta i specijalnih bolnica te charter kompanija (2015.)
Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko – goranske županije (2015.)
Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Šibensko-kninske županije (2015.)
Akcijski plan unapređenja i turističke valorizacije Jadranskih plaža (2015.)
Strategija razvoja vjerskog turizma grada Rijeke do 2020. (2015.)
Zdravstveni turizam grada Raba (2014.)
Ponuda nutritivno uravnoteženih obroka (2014.)
1000 hrvatskih plaža – Jadranske morske zvijezde Kvarnera (2013.)
Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar (2013.)
Strategija razvoja turizma općine Raša (2013.)
Analiza stanja turizma općine Punat (2013.)
Razvojni model općine Punat (2013.)
Opravdanost održavanja Kvarnerskog festivala mora – Fiumare (2013.)
Nutricionističko oblikovanje ponude hrane (2013.)
Unaprjeđenje mentorskog rada u turizmu i ugostiteljstvu (2013.)
Ocjena turističke ponude Kvarnera (2012.)
Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma PGŽ (2012.)
Problemska analiza stanja turizma na hrvatskoj strani – Riviera Opatija s naglaskom na kulturnom turizmu u okviru projekta “365 DANA RIVIERE” (2012.)
Elaborat investicijske opravdanosti ulaganja u projekt: Medicinski  rehabilitacijski centar – rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ Thalassotherapia Crikvenica (2012.)
Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012. – 2020. godine (2012.)
Analiza i ocjena stanja razvoja cruzing turizma destinacije Rijeka (2012.)
Problemska analiza stanja turizma na Opatijskoj Rivijeri (2011.)
Predinvesticijska studija: Ekonomska opravdanost kupnje i uređenja hotela „Lišanj“ i pripadajućih objekata u Novom Vinodolskom (2011.)
Monitoring Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije za  područje grada Rijeke (Akcijski plan) (2011.)
Programski sadržaj izgradnje sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone Ika i turističke zone Ičići-Triestina (2011.)
Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe „Superbike Word Championship – Automotodrom Grobnik“ (2011.)
Studija ekonomske opravdanosti ulaganja u turistički i sportsko rekreacijski centar „Jezero Vode“ (2010.)
Strategija razvoja autokampova Lošinjske plovidbe turizam d.o.o.(2010.)
Akcijski plan razvoja turizma Općine Lokve (2010.)
Studija "Zakon o turističkom zemljištu – naknada za koncesiju" (2010.)
Master plan razvoja turizma Općine Neum sa izradom vizualizacije 3D (2010.)
Akcijski plan razvoja turizma Općine Matulji (2009.)
Plan razvoja turizma Općine Kostrena (2009.)
Master plan razvoja turizma za područje Kupresa (2009.)
Elaborat o procijenjenoj vrijednosti društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. (2009.)
Kvarner Family (2009.)
Strategija razvoja grada Pule za razdoblje 2009. - 2015. (2009.)
Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena (2009.)
Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. – 2018. godine (2008.)
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije (2005.)
Analiza stanja privatnog smještaja u Primorsko-goranskoj županiji (kućanstva) (2008.)
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije (2005.)