Službenica za informiranje

Službenica za informiranje: Maja Juračić, dipl. iur.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, službenici za informiranje:

  • pisanim putem na adresu:Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 46, Naselje Ika, 51410 Opatija
  • putem elektroničke pošte na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefonom na broj: (051) 689-310 ili osobno na zapisnik, prema unaprijed dogovorenom terminu dolaska

Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
Dokumenti: