Na natječaj za izbor suradnika u suradničko zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad, objavljenom dana 23. prosinca 2022. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 152/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Elena Dujmić.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 8. rujna 2022. godine u „Novom listu“, dana 7. rujna 2022. godine u  „Narodnim novinama“, broj 103/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je prof. dr. sc. Zrinka Zadel.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 9. rujna 2022. godine u „Novom listu“,  „Narodnim novinama“, broj 104/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 8. rujna 2022. godine u „Novom listu“, dana 7. rujna 2022. godine u  „Narodnim novinama“, broj 103/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je prof. dr. sc. Dina Lončarić.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 8. rujna 2022. godine u „Novom listu“, dana 7. rujna 2022. godine u  „Narodnim novinama“, broj 103/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je prof. dr. sc. Kristina Črnjar.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovine i turizam, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 8. rujna 2022. godine u „Novom listu“ , dana 7. rujna 2022. godine u  „Narodnim novinama“, broj 103/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Daniela Soldić Frleta.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 8. rujna 2022. godine u „Novom listu“ , dana 7. rujna 2022. godine u  „Narodnim novinama“, broj 103/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Maja Gregorić.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 15. lipnja 2022. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 68/22., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Lorena Dadić Fruk.