Contacts

Brigita Bosnar Valković, Ph. D., Associate professor

brigita_bosnar_valkovic
e-mail: bbosval@fthm.hr
Phone: +385 51 294-235
Office: 108

 

  Curriculum Vitae     crosbi    Google Scholar
 
CONSULTATION HOURS
Opatija

Ponedjeljak 15:30 - 16:30  online,

Petak 11:00 - 14:00  onsite Zabok

ponedjeljkom 15:30 - 16:30 – online u terminima konzultativne nastave 

onsite u Zaboku – 2. i 4. ciklus predavanja

 
KOLEGIJI NA KOJIMA SUDJELUJE
Preddiplomski sveučilišni studij
  • Prvi strani jezik B1 – engleski
  • Prvi strani jezik B2 – engleski
  • Croatia as a Tourist Destinastion
  • English in Tourism - Level B2 (Erasmus)
  • Croatia as a Tourism Destination (Erasmus)