Contacts

Lorena Bašan, Ph. D., Full Professor

lorena_basan
e-mail: lorena.basan@fthm.hr
Phone: +385 51 294-883
Office: 203

 

  Curriculum Vitae     crosbi    Google Scholar
 
CONSULTATION HOURS
Opatija

 
Zabok

 
COLLABORATES ON FOLLOWING COURSE
Preddiplomski sveučilišni studij
  • Marketing
  • Marketing održivog razvoja
  • Marketing (Erasmus)
Diplomski sveučilišni studij
  • Marketing turističke destinacije
  • Strateški marketing u turizmu
Poslijediplomski doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"
  • Održivi marketing
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij „Zdravstveni turizam" 
  • Turističke agencije u zdravstveno – turističkoj ponudi