Contacts

Tea Baldigara, Ph. D., Full Professor with tenure

tea_baldigara
e-mail: teab@fthm.hr
Phone: +385 51 294-684
Office: 211

 

  Curriculum Vitae     crosbi    Google Scholar
 
CONSULTATION HOUR
Opatija


Zabok

 

 

 
COLLABORATES ON FOLLOWING COURSES
Preddiplomski sveučilišni studij
  • Metode poslovnog odlučivanja u turizmu
Diplomski sveučilišni studij
  • Primijenjena ekonometrija
  • Statistička kontrola procesa
Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
  • Kvantitativne metode u poslovnoj ekonomiji