Pozivamo Vas u Galeriju SKC na edukativni program Tisuće kilometara u jugiću, koji će se održati u subotu 11. svibnja s početkom u 20 sati a predstavit će inovativnu kulturno - turističku ponudu Balkana sadržanu u ponudi Balkan Roads.

Program je  usmjeren poticanju inovativnih interpretacija tradicije i razvoju kreativnosti u osmišljavanju kulturno - turističke ponude.

Više informacija