Sa ciljem poticanja  interesa studenata za predavanja naših istaknutih stručnjaka iz prakse zadovoljstvo nam je najaviti sljedeće predavanje:

  

  • Ime i prezime, titula predavača:  Tatjana Hažić
  • Naziv tvrtke ili institucije: OPG Hažić
  • Naziv predavanja: Razvojne mogućnosti obiteljskog poduzetništva
  • Kolegij na kojem će se održati predavanje: Poduzetništvo i inovacije
  • Trajanje predavanja: 1h
  • Datum i dvorana u kojoj će se predavanje održati 16.12.2022. online SC Zabok

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ0pVUd1xBdmc0aolxuKkCdPcmQGeeaoFKjzdAq4FdQ81%40thread.tacv2/conversations?groupId=77708c5e-098f-4ea7-b52f-ddd5380ae053&tenantId=94aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7

 

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane studente.