Sa ciljem poticanja  interesa studenata za predavanja naših istaknutih stručnjaka iz prakse zadovoljstvo nam je najaviti sljedeće predavanje:

  

  • Ime i prezime, titula predavača: Miroslav Luketić, mag. oec.
  • Naziv tvrtke ili institucije: Zagreb City Hotels
  • Naziv predavanja: Karijera u turizmu
  • Kolegij na kojem će se održati predavanje: Menadžment u hotelijerstvu
  • Trajanje predavanja: 1 sat
  • Datum i dvorana u kojoj će se predavanje održati 26.01.2023, 12:15-13:00

 

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane studente.