laskarin upravljanje odnosima s gostima

Autori: Jelena Đurkin Badurina, Elena Rudan
Godina izdanja: 2021
Stranica: 182
ISBN: 978-953-7842-53-6
Preuzimanje:
Link