e-izdanja

Galicic Maskarin Principi i praksa

Autori: Vlado Galičić, Marina Laškarin
Godina izdanja: 2016
Stranica: 360
ISBN: 978-953-7842-30-7
Preuzimanje:
Link

hintlab smjernice

Godina izdanja: 2015
Stranica: 44
ISBN: 978-953-7842-26-0
Preuzimanje:
Link

retrospektiva turizma istre

Godina izdanja: 2015
Stranica: 370
ISBN: 978-961-6963-75-6
Preuzimanje:
Link

ZW

Autori: Marinela Krstinić Nižić, Marko Perić
Godina izdanja: 2015
Stranica: 115
ISBN: 978-953-7842-23-9
Preuzimanje:
Link