OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA

Razlozi za pokretanje programa proizlaze iz velikog interesa i potreba suvremenog ugostiteljstva za osposobljavanje kroz praktična znanja, vještine i kompetencije barmena u koktel baru. Strategija razvoja gospodarstva Republike Hrvatske predviđa daljnji rast sektora za turizam i ugostiteljstvo te ističe potrebu za kvalitetnim i educiranim kadrovima i koktel baru. U turističko-ugostiteljskim organizacijama, koje su, u svojim strateškim turističkim dokumentima, zacrtale da žele postići visoku razinu pružanja usluga, sve je veća potražnja za obrazovanim i stručnim osobljem sa znanjima iz područja rada u koktel baru. Svrha programa je obrazovanje stručnjaka u području radnih procesa koktel barova, poznavanja i pripremanja kvalitetnih barskih mješavina. Za pravilno razumijevanje rada u koktel baru program neophodno uključuje niz osnova o vrstama barova, njihovim ponudama, načinu pripremanja barskih mješavina, tehnike i vještine rada za barskim pultom, komunikacijske procese i bonton, higijenu, zaštitu na radu te strani jezik sa stručnim nazivljem. Koncepcija programa usmjerena je na usvajanje temeljnih znanja i vještina barmena kroz prezentaciju suvremene ponude u baru. Realizacijom programa polaznici se uvode u teorijska i praktična znanja brojnih disciplina, poticanjem i razvijanjem kreativnog razmišljanja, kao i učenjem kroz rad na individualnim i timskim zadacima iz područja barskog poslovanja.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati poslovne procese i specifičnosti rada u koktel baru
  2. Sudjelovati u procesu nabave i pratiti zalihu pića u koktel baru
  3. Pripremiti i poslužiti razne vrste barskih mješavina
  4. Komunicirati na pravilan i profesionalan način s gostima i zaposlenicima
  5. Sudjelovati u pripremi sredstva ponude i prodaje pića u koktel baru (koktel karta i cjenik pića)
  6. Primijeniti pravila održavanja higijene radnog mjesta, prostora, uređaja i pribora u ugostiteljstvu
  7. Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način
  8. Koristiti osnove izraze stranog jezika u struci

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

  • 160 sati