Na bežičnu mrežu oznake "eduroam" Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  mogu se priključiti svi djelatnici i studenti koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Pristup je omogućen u svim prostorijama Aneksa zgrade Fakulteta.
Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za kranjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Dostupna je na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te u 36 europskih zemalja, Kanadi, Australiji, SAD, Japanu i brzo se širi.

Za spajanje na mrežu potrebno je prilagoditi svoje uređaje (mobiteli, prijenosna računala, tabletii sl.).

Postupak konfiguracije uređaja opisan je na adresi http://installer.eduroam.hr/

VAŽNO: Za podešavanje uređaja morate biti spojeni na internet od strane drugog pružatelja usluga (mobilnog operatera) ili uređaj podesite na svojoj kućnoj mreži prije dolaska na instituciju

Detaljne informacije o usluzi, načinu korištenja i lokacijama na kojima je dostupna mogu se naći putem web-sjedišta na adresi http://www.eduroam.hr.