Za prijavu u MS Teams koristite AAI korisničko ime s nastavkom @student.uniri.hr

Za prijavu u Merlin koristite AAI korisničko ime s nastavkom @uniri.hr