Uz AAI elektronički identitet automatski je otvoren i e-mail računa na Sveučilištu u Rijeci.

Stranica za pristup e-mailu Sveučilišta u Rijeci je: https://portal.office.com.

Za pristup se koriste podaci AAI elektroničkom identiteta uz napomenu da se kod korisničkog imena umjesto @uniri.hr piše @student.uniri.hr