RADIT Akademija Sveučilišta u Rijeci omogućila je novu uslugu RIJEKA ACADEMIC DOWNLOAD, a koja omogućava besplatno ONLINE preuzimanje licenciranog Microsoft softvera za sve studente i djelatnike Sveučilišta u Rijeci.Ova je usluga po prvi puta u Hrvatskoj omogućena svim studentima i djelatnicima jednog Sveučilišta!

Sve što trebate za online preuzimanje jest Vaš AAI@EduHr elektronički identitet

Software preuzimate na adresi http://rad.uniri.hr