Poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“ prepoznatljiv je studij za stjecanje novih specijalističkih znanja, vještina i kompetencija koje su potrebnekreativnom i inovativnom menadžeru u turističkom i ugostiteljskom gospodarstvu. Svrhaovog studija je pružiti polaznicima znanje za uspješnu i djelotvornu implementaciju u dva
modula:
 
Menadžment turističke destinacije
Menadžment ugostiteljskih operacija