DEFINIRANI TERMINI IZVEDBE PROGRAMA S OKVIRNIM TEMAMA I PREDAVAČIMA TE DEFINIRANIM MJESTOM I VREMENOM IZVOĐENJA PROGRAMA ILI NJEGOVIH DIJELOVA (UKLJUČUJUĆI TERMINE PROVJERE ZNANJA AKO SU PREDVIĐENE)

Program usavršavanja u trajanju od 240 sati realizirati će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 120 sati i vježbe u trajanju od 120 sati.

Teorijska se nastava provodi putem skupnih i individualnih konzultacija.

Skupne konzultacije čine 2/3 ukupnog broja sati (80 sati) za nastavu pojedine cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezene su za sve polaznike. Preostalu 1/3 sati (40 sati) čine individualne konzultacije, koje se provode prema utvrđenom rasporedu ovisno o tehničkim mogućnostima ustanove i polaznika.

Vježbe u trajanju od 120 sati provode se u punom fondu sati te se izvode u specijaliziranom kabinetu Zavoda za ugostiteljstvo ustanove.