Objavljen je raspored za zimski i za ljetni semestar 2022/23 akademsku godinu.

Mole se studenti da prate promjene na rasporedu!

Raspored je podložan promjenama uslijed situacije s pandemijom COVID 19.

Redoviti studij

ZIMSKI SEMESTAR

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

  

LJETNI SEMESTAR

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

 

 Izvanredni studij

ZIMSKI SEMESTAR

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma ONLINE 

 

LJETNI SEMESTAR

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma ONLINE