Studentima se pruža mogućnost da po završetku preddiplomskoga sveučilišnog studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nastave studij upisom na jedan od 4 diplomska sveučilišna studija (60 ECTS bodova).

  • Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija).
  • ECTS bodovi: 60 ECTS.

Diplomski sveučilišni studiji izvode se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao:

  • redoviti studiji ili
  • izvanredni studiji

Po završetku diplomskoga sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv:  magistar/magistra ekonomije kratica: mag. oec. (300 ECTS).

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma

ONLINE STUDIJ Održivi razvoj turizma - novo od ak. god. 2022/2023

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu izvodi združeni diplomski sveučilišni studij (master) „Turizam.

Združeni diplomski sveučilišni studij „TURIZAM“