Upute

Završni rad

Upute za prijavu, izradu, predaju i obranu Završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju

Predložak za Završni rad / Predložak za Završni rad (word) / Predložak za Završni rad / Predložak za Završni rad (pdf)

Upute za samoarhiviranje radova u repozitoriju FMTU - NOVO

Termini  za izradu, predaju i obranu Završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju - akademska godina  2022./2023.

Termini za ZR i DR

Prijava dokumentacije za obranu Završnog rada: https://obrane.fthm.hr/ 

Diplomski rad

Upute za prijavu, izradu, predaju i obranu Diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju

Predložak za Diplomski rad / Predložak za Diplomski rad (word)Predložak za Diplomski rad / Predložak za Diplomski rad (pdf)

Upute za samoarhiviranje radova u repozitoriju FMTU - NOVO

Termini  za izradu,  predaju i obranu Diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju - akademska godina  2022./2023.

Termini za ZR i DR

Prijava dokumentacije za obranu Diplomskog rada: https://obrane.fthm.hr/ 

*****************************************************************

Diplomanti sveučilišnog dodiplomskog i diplomanti stručnog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji su akademski naziv diplomirani ekonomist ili stručni naziv ekonomist stekli prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, mogu zatražiti izdavanje Potvrde kojom se potvrđuje da prije stečeni akademski naziv odgovara nekom od akademskih naziva utvrđenih u naprijed navedenom Zakonu.
 
 

Zamolba za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima

Ostalo