Obrasci

Završni i diplomski rad

Obrazac za prijavu završnog rada 2022. - 2023. - preddiplomski sveučilišni studij

Obrazac za prijavu diplomskog rada 2022. - 2023. - diplomski sveučilišni studij 

Zamolba - obrazac za pisanje rada na stranom jeziku

                                                                                                                                                                                      

Obrazac za promjenu teme završnog rada  - preddiplomski sveučilišni studij

Obrazac za promjenu teme diplomskog rada  - diplomski sveučilišni studij

 

Zahtjev za prijavu obrane završnog / diplomskog rada

Obrazac za prijavu dodatnih informacija za upis u dopunsku ispravu o studiju

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada (obrazac u word-u može se preuzeti na Intranetu)

Izjava studenta – autora o javnoj objavi obranjenog završnog/diplomskog/doktorskog rada

AZVO - obrazac za kontakt

Pristupnica - ALUMNI FMTU

Upitnik studentskog zadovoljstva UNIRI 2022-2023

UNIRI - podaci o završenom studentu

Ostalo

ZAMOLBA - obrazac 2023.

ZAMOLBA - obrazac za obročno plaćanje školarine 

ZAMOLBA - obrazac za povrat sredstava 2023.

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje prijepisa ocjena položenih ispita i ovjerenog nastavnog plana i programa

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje duplikata diplome

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje duplikata dopunske isprave o studiju

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje nove studentske iskaznice (Smart x kartice)