Odluke

2022./2023. školarina i troškovi upisa

Odluka o visini školarine u 2022./2023. akademskoj godini

 OPIS KN EUR*
 1 Redoviti studenti   5.500,00     729,98
 2 Studenti strani državljani 16.500,00  2.189,93
3 Izvanredni studenti   5.500,00     729,98
 4 Izvanredni studenti - SC Zabok   5.500,00     729,98
 5 Redoviti studenti - smjer na
engleskom jeziku 
  9.800,00  1.300,68
6 Troškovi upisa u I. godinu studija      380,00       50,43
7 Troškovi upisa u više godine      300,00       39,82

* fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn

Odluka Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2022./2023. upisati I. i više godinu na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
Odluka Sveučilišta u Rijeci o visini i namjeni upisina u 2022./2023. akademskoj godini
Odluka Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija u 2022./2023. akademskoj godini

Ostalo
 
 

IBAN račun i pozivi na broj
Odluka o visini ostalih naknada na FMTU
Odluka o nagrađivanju studenata tijekom studija  

   OPIS KN EUR*
 1 Naknada troškova izdavanja prijepisa ocjena za studente koji su završili studij i koji nisu regulirali status na FMTU 100,00 13,27
 2 Naknada za izdavanje ovjerenog nastavnog plana i programa 100,00 13,27
3 Naknada za izdavanje ovjerenog nastavnog plana i programa za pojedini predmet   50,00   6,64
 4 Naknada troškova svečane promocije 300,00 39,82
 5 Naknada za izradu i izdavanje preslike diplome 400,00 53,09
6 Naknada za izradu i izdavanje preslike dopunske isprave o studiju 200,00 26,54
7 Naknada za izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju 400,00 53,09
8 Naknada za izdavanje nove SmartX kartice   75,00   9,95

* fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn